PDI Round 3 - Travel

03053 Chinese Girls Beijing.jpg

      POSITION 1  - CHINESE GIRLS BEIJING - PHIL DESFORGES

01056 The Great Wall.jpg

           POSITION 2 - THE GREAT WALL- BOB MUNBY

03117 Trondheim.jpg

                  POSITION 3 - TRONDHEIM - IAN GLAVES